Förskolan Bubblan

Öppethållande

För närvarande öppnar Förskolan 07.00 och stänger 17.30.

Bubblan erbjuder Förskola inom det som kallas ramtider. Den maxtid som Förskolan håller öppet om det finns behov. 6:30-18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Förskolan har rätt att hålla stängt 4 dagar/läsår för kvalitetarbete. Förskolan har också skyldighet att ordna med alternativ omsorg för de barn som behöver omsorg dessa dagar. Detta sker idag genom samarbete med Förskolan Solkatten i Midsommarkransen


Köregler mm hittar ni på: Stockholm stads hemsida.


Välkommen att kontakta oss med nedanstående formulär

 
 
 
 

Vision

Bubblans vision är att vara den personliga förskolan som bedrivs med värme och stort engagemang. En liten verksamhet med få och nära relationer och med en hög pedagogisk kvalitet. Förskolan ska erbjuda en varm, trygg och lärorik miljö för era barn. En förskola där du som förälder alltid ska känna dig välkommen och där varje barn ska känna sig specifikt välkomna varje dag. Vi är flexibla och tror på ett bra samarbete med er föräldrar för att era barn ska få den bästa barndomen. 


Om personalen

Personalstyrkan på Bubblan består av förskollärare, Montessoripedagog och barnskötare efter verksamhetens behov.

Hos oss ges du som förälder en möjlighet till en stor inblick i ditt barns vardag på förskolan, bland annat genom vår app Tyra.

Ett öppet och varmt klimat för alla föräldrar, barn och pedagoger.

 

Pedagogiska verksamheten

Vi jobbar i enlighet med Läroplanen för förskolan, där lek, lärande och kreativitet bildar en helhet. Vi erbjuder en traditionell förskoleverksamhet där vi tar intryck och inspireras av olika pedagogiska filosofier och teorier. Vi satsar på att bygga pedagogiska lärmiljöer som också är föränderliga efter era barns behov och intressen. Miljöer som utmanar och lockar till lek och lärande där läroplanens olika delar får utrymme och är synliga. Bibliotek, ateljé, vilorum, rum för rytmik och rörelse, hemvrå, digital teknik, sensoriskt, vattenexperiment, naturvetenskaplig och teknisk hörna.


Utemiljö

Då Bubblan saknar egen innergård så kommer alla barn dagligen att få gå på utflykt i de fina parkerna som ligger i närområdet. Då vår Förskola är belägen centralt i Stockholm, så tar vi till vara allt som staden har att erbjuda. Såsom parker av alla de slag. Stadens olika museum. 4-H gårdar & skogsområden.