Förskolan Bubblan

Vision


Bubblans vision är att vara den personliga förskolan som bedrivs med värme och stort engagemang. En liten verksamhet med få och nära relationer och med en hög pedagogisk kvalitet. Förskolan ska erbjuda en varm, trygg och lärorik miljö för era barn. En förskola där du som förälder alltid ska känna dig välkommen och där varje barn ska känna sig specifikt välkomna varje dag. Vi är flexibla och tror på ett bra samarbete med er föräldrarna för att era barn ska få den bästa barndomen. 


Om personalen

 

Personalstyrkan på Bubblan består av förskollärare, montessorilärare och barnskötare efter verksamhetens behov.

Hos oss ges du som förälder en möjlighet till större inblick i ditt barns vardag på förskolan.

Ett öppet och varmt klimat för alla föräldrar, barn och pedagoger.

 

Pedagogiska verksamheten

 

Vi jobbar i enlighet med Läroplanen för förskolan, där lek, lärande och kreativitet bildar en helhet. Vi erbjuder en traditionell förskoleverksamhet där vi tar intryck och inspireras av olika pedagogiska filosofier och teorier. Vi satsar på att bygga pedagogiska lärmiljöer som också är föränderliga efter era barns behov och intressen. Miljöer som utmanar och lockar till lek och lärande där läroplanens olika delar får utrymme och är synliga. Bibliotek, ateljé, vilorum, rum för rytmik och rörelse, bostad (hemmet), vattenexperiment, naturvetenskaplig och teknisk hörna.


Utemiljö


Då Bubblan saknar egen innergård så kommer alla barn dagligen att få gå på utflykt i de fina parkerna som ligger i närområdet. Då vår Förskola är belägen centralt i Stockholm, så tar vi till vara allt som staden har att erbjuda. Såsom parker av alla de slag. Stadens olika museum. 4-H gårdar & skogsområden.  under sommaren, och ni som föräldrar kommer att ha möjlighet att träffa mig och titta på lokalerna. Så följ oss gärna.



Copyright @ All Rights Reserved

Öppethållande

För närvarande öppnar Förskolan 07.00 och stänger 17.30.

Bubblan erbjuder Förskola inom det som kallas ramtider. Den maxtid som Förskolan håller öppet om det finns behov. 6:30-18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Förskolan har rätt att hålla stängt 4 dagar/läsår för kvalitetarbete. Förskolan har också skyldighet att ordna med alternativ omsorg för de barn som behöver omsorg dessa dagar. Detta sker idag genom vikarier i verksamheten.


Köregler mm hittar ni på: Stockholm stads hemsida.


Välkommen att kontakta oss med nedanstående formulär